David

[/caption]Helsingborgs stad fick skulpturen som gåva 1923 av Malte Sommelius (släkten) och den placerades på Stortorget strax nedanför Terrasstrapporna. Detta ledde emellertid omedelbart till en proteststorm av sällan skådat slag både mot skulpturen och dess placering.
En enkät publicerades i Helsingborgs Dagblad och folk uppmanades att skriva in och uttrycka sina åsikter som sedan trycktes i tidningen. 1924 utgavs en pamflett med titeln ”Halshuggarstatyn David vilja vi ej ha på någon offentlig öppen plats” skriven av Axel Svensson. Däri presenterades åsikter från kända och okända helsingborgare, alla stora motståndare till skulpturen. Det man i huvudsak protesterade mot var placeringen, Davids grymma och barbariska utseende, det han representerade och att han var naken. I pamfletten uttrycker Axel Svensson sin avsky mot skulpturen med följande ord: ”Varje hälsingborgare vet – och det har framhållits i tidningarna – att det allmänna tal, som går i stan om Davidstatyn, betecknar den, där den nu står, som en nesa för Hälsingborg; den väcker hos de flesta åtlöje, hos andra förargelse. Största delen främlingar, som komma hit, bli förbluffade inför det komiska i denna miniatyrstaty, som tycks liksom ha blivit tappad eller kvarglömd vid bortförandet av arbetsställningar, redskap och materialier efter fullbordandet av den väldiga, otympliga terasstrappkolossen.” Han skriver vidare: ”Lille David, vad du ser betydelselös ut! Visst inte som någon hjälte! Snarare påminnande om en enfaldig Harlekin. Du är en oskolad Grönköpings-småpojke, som i en återvändsgränd klivit upp på en murarelåda att göra balanseringsförsök.” I slutordet i pamfletten står det följande: ”Inte får man fortfarande blamera vår stad genom att på någon offentlig plats ställa upp ett konstverk som ger föredöme av fiendskap, barbarism och blodtörst samt uppfostrar ungdomen till våldsbragder och grymhet.”
Denna hetsjakt ledde till att stadsfullmäktige den 18 mars 1924 beslöt att flytta David från Stortorget till en plats framför Vikingsberg, där man ansåg att han passade bättre. Flytten verkställdes 1926. Intressant i sammanhanget är att skulpturen 1925 vann Grand Prix på världsutställningen i Paris och att ett exemplar köptes in av staden Zürich för att placeras på en framträdande plats vid Zürichsjön. Statyn flyttades tillbaka till urspungliga placering vid Terrasstrapporna år 2009.

Från: ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén, [1]

Skulpturen då den var placerad framför Vikingsbergs konstmuseum.