Vikingsberg

Vikingsberg, f.d. konstmuseum
Vikingsberg, f.d. konstmuseum

Vikingsberg, invigdes som stadens konstmuseum 1929 efter långa diskussioner hur man på ett bättre sätt än tidigare skulle kunna visa Helsingborgs museums konstsamlingar. Vikingsberg byggdes ursprungligen som bostad åt ryttmästare Georg Aminoff 1875 efter ritningar av Mauritz Frohm (se Arkitektur och arkitekter). Ibland nämns Petit Trianon i Versailles som förebild. De sista privata ägarna var skeppsredarparet Otto- och Ida Banck (släkten), som redan 1912 överlämnade bostaden med omgivande parkområden som gåva till Helsingborgs stad. De skulle dock ha fri och oinskränkt nyttjanderätt till egendomen så länge de levde. Efter deras död tillsattes 1924 en kommitté, Vikingsbergskommittén, för att utreda hur man skulle kunna utnyttja byggnaden. Museichefen Torsten Mårtenssons idé om ett konstmuseum vann gehör och efter omfattande reparationer och en förändring av interiören kunde fem år senare Vikingsberg invigas av kronprins Gustav Adolf.

Donatorn Ida Banck. Oljemålning ur Helsingborgs museers samlingar
Donatorn Ida Banck. Oljemålning ur Helsingborgs museers samlingar
Donatorn Ida Banck. Oljemålning ur Helsingborgs museers samlingar

Helsingborgs museum kom här att bedriva en omfattande utställningsverksamhet både med de egna samlingarna och med material från verksamma konstnärer och andra museer. Bl.a. arrangerade man årligen en jurybedömd vårsalong i samarbete med Helsingborgs konstförening, som även var medarrangör till de mycket uppskattade konsthantverksutställningarna ”Ting”. De senare kom efterhand att anordnas vartannat år. Vikingsberg upphörde som konstmuseum 2001 och verksamheten överfördes 2002 till Dunkers kulturhus, som då invigdes, se också Helsingborgs museum. Byggnaden är byggnadsminne sedan 1967.

Donatorn Otto Banck. Oljemålning ur Helsingborgs museers samlingar
Donatorn Otto Banck. Oljemålning ur Helsingborgs museers samlingar
Donatorn Otto Banck. Oljemålning ur Helsingborgs museers samlingar

Läs mera: ”Återblick Vikingsberg – Vikingsbergs konstmuseum 70 år”, minnesskrift utgiven av Helsingborgs museum (1999).