Gregor Paulsson

Paulsson, Gregor, 1889–1977, konsthistoriker, professor i Uppsala 1934–56. Han var född och uppvuxen på Söder i Helsingborg, en stad som han ägnar särskild uppmärksamhet i det ofta citerade bokverket ”Svensk stad” (1950–53). Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1957.