Om Helsingborgs stadslexikon

Under våren 2000 påbörjade Karl-Erik Ander, Torkel Eriksson, Sidney Grahn, Bengt Lindskog, Karin Ohlsson och Ulf Rigstam arbetet med det som skulle komma att bli Helsingborgs Stadslexikon. Som grundmaterial hade flera av gruppens medlemmar register och förteckningar som i olika sammanhang tagits fram över händelser, personer, företeelser, företag och liknande som förekommit i staden och dess omland. 2006 gavs boken ut, innehållande ca 2 500 uppslagsord och nästan 600 illustrationer.

Urvalet av uppslagsord, längre artiklar och olika förteckningar speglar redaktionskommitténs samlade kunskaper. Tanken är att Helsingborgs stadslexikon ska fortsätta växa med fler artiklar. Sedan 2013 finns lexikonet i webversion. Tillägg, rättelser och artiklar från allmänheten med referenser välkomnas.

Texterna har till stor del författats av initiativtagarna men många andra har också bidragit. De längre artiklarna är försedda med signaturer som står för: BL Bengt Lindskog, GL Gunilla Larsson, HL Helmer Lång, KEA Karl Erik Ander, KS Kaj Stenberg, OA Olle Arvidsson, SG Sidney Grahn, SS Sven Sandström, TE Torkel Eriksson, UR Ulf Rigstam, WN Widar Narvelo, KG Karin Gustavsson, JT Joakim Thomasson, MS Mikael Skäppegård, MM Marie Magnusson, ACG AnnCatrin Gummesson, BW Birgitta Witting, PJ Pelle Johansson, FJ Frida Johansson, SR Sofia Rydell, TK Therese Kruse, CG Christina Gräbe.

Där inget annat anges är foton, nytagna såväl som arkivbilder och övriga illustrationer framtagna av Karl-Erik Ander. Flygbildsmaterial, spridningstillstånd 2004, samt ur Kulturmagasinets samlingar.

Den digitala versionen av Stadslexikonet administreras av pelle.johansson@helsingborg.se , antikvarie på Helsingborgs museum.