Helsingborgs konstförening

Helsingborgs Konstförening, bildad den 8 mars 1938. Redan följande år anordnade föreningen i samarbete med Helsingborgs museum den första årliga salongen, Vårutställningen på Vikingsbergs konstmuseum, vilken därefter var ett återkommande arrangemang på Vikingsberg ända fram till 2001. I föreningens första styrelse ingick bl.a. disponent Artur Stibe (ordförande), konstnär Hugo Gehlin och museiintendent Torsten Mårtensson. I de allra första stadgarna angavs bl.a. att föreningen skall ha till uppgift att genom anordnande av utställningar, föredrag och lotterier samt på annat lämpligt sätt väcka och utbreda konstintresset inom Helsingborg med omnejd. Tidvis har konstföreningen utgett årsgåvor till medlemmarna i form av skrifter eller grafiska blad. SG

Läs mera: ”Helsingborgs konstförening XXXV”, jubileumsskrift med anledning av föreningens 35-årsjubileum (1973).