Magnus Stenbock

Magnus Stenbock. Helsingborgs museers samlingar
Magnus Stenbock. Helsingborgs museers samlingar

Stenbock, Magnus, 1663–1717, greve och fältmarskalk. Tillträdde befattningen som generalguvernör i Skåne 1707 och var ansvarig för försvarsarbetet i Skåne vid det danska anfallet 1709. Armén trängdes tillbaka men efter Stenbocks reorganisation av vann man slaget vid Helsingborg den 28:e februari 1710 och fick därigenom danskarna att kapitulera. Se artikel i Svenskt biografiskt lexikon: [[1]] . Se också Slaget vid Helsingborg.