Vikingsbergsparken

Vikingsbergsparken. En överväldigande blomprakt
Vikingsbergsparken. En överväldigande blomprakt

Vikingsbergsparken, omger den tidigare konstmuseibyggnaden Vikingsberg vid landborgskanten. Efter det att staden övertagit Vikingsberg 1924 genomgick anläggningen en total omläggning mellan åren 1928 och 1931 och fick då sitt nuvarande utseende. Framför huvudbyggnadens västsida står sedan 1926 Ivar Johnssons staty David. Den hade ursprungligen sin plats nedanför Terrasstrapporna från 1923 men fick redan efter tre år flyttas till sin nuvarande, något mera undanskymda plats. År 1969 uppsattes skulpturen ”Tuppen” av Palle Pernevi. Hertzska villan i parken är i dag privatbostad och ett fritidshem har uppförts på den gamla trädgårdsmästarvillans plats.