Terrasstrapporna

Terrasstrapporna. År 1893 lade Oscar Trapp en motion i stadsfullmäktige om en förbindelse mellan Stortorget och Kärnan, vars restaurering då nyligen påbörjats. Dittills hade man tvingats att antingen använda Långvinkelsgatan eller de då relativt svårframkomliga Hallbergs trappor. Det krävdes dock att såväl de dåvarande post- respektive bankbyggnaderna vid torgets östra sida löstes in och revs. Som ersättning fick såväl posten som banken nya tomter år 1898, norr respektive söder om platsen där trapporna skulle anläggas. Första pris i den utlysta arkitekttävlingen om utformningen av terrassanläggningen gick till Stockholmsarkitekten Gustaf Améen som tidigare hade utformat Oscarsterrassen på Skansen år 1897. Det ursprungliga förslaget modifierades något innan det verkställdes, bl.a. togs ett par lanterniner bort överst på de nuvarande rundtornen. Dessutom försvann ett ringmursliknande parti och en stor restaurangbyggnad söder om trapporna. Arbete påbörjades 1900 och hela anläggningen invigdes den 12 juni 1903, dagen efter att den stora Industri- och slöjdutställningen 1903 i Slottshagen hade öppnats. Invigningen förrättades av konung Oscar II. Helt naturligt har platsen framför Terrassen fått namnet Oscar Trapps plats.