Ivar Johnsson

Johnsson, Ivar, 1885–1970, skulptör i en stram realism med klassisk hållning, känd bl.a. för den monumentala ”Sjömanshustrun” vid Göteborgs hamn och Tycho-Brahemonumentet på Ven. I Helsingborgs offentliga konst är Johnsson representerad med David i Vikingsbergsparken samt med en replik av Tycho Brahe-monumentet vid Tycho Braheskolan.