Arbeterskor vid gummifabriken

Arbeterskor vid gummifabriken

Arbeterskor vid gummifabriken, bronsskulptur från 2003 av Jonas Högström och Josefine Axelsson, placerad på Bredgatan vid Campus i Helsingborg. Redan 1993 inkom en motion till fullmäktige om att ett minnesmärke skulle resas över de kvinnor som arbetat på gummifabriken Tretorn och 1994 togs beslutet. Uppdraget gick till Kulturnämnden, som först 2001 bjöd in till en tävling. Fem konstnärer inkom med förslag och 2002 valde en enhällig jury Josefine Axelssons och Jonas Högströms gemensamma förslag med följande motivering: ”Konstnärerna har gjort en realistisk, historisk gestaltning av ett centralt motiv i Helsingborgs gummifabriks historia. Kvinnorna var de som hade de hårdaste arbetena i fabriken. Detta har konstnärerna sakligt och känsligt förhållit sig till i motivet. Arbetsmomentet visas tydligt och därigenom påminns vi alla om de människor som ägnat sina arbetsliv i Gummifabriken. Konstnärerna har lyckats fånga två kvinnor mitt i arbetet, som lyfter fram och hedrar deras insatser”.

Skulpturen invigdes den 16 november 2004 i närvaro av bland andra flera ”skotöser” som arbetat på Tretorn.

FRÅN: I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén. [1]