Stadsparken

Stadsparken, även känd som Krookska planteringen, ännu tidigare kallad Bollbrolyckan, därefter Brukslyckan. Området inköptes från Ruuthska bruket 1870 av bröderna Carl och Otto Daniel Krook (släkten), vilka samma år skänkte området till staden för anläggande av en plantering. Den östra delen av området skänktes av disponent C.G. Stewénius. Tvärs över området anlades nuvarande Trädgårdsgatan samma år som planteringen iordningställdes 1873. Planen gjordes av trädgårdsmästaren Niels P. Jensen och bearbetades av den danske arkitekten Ferdinand Meldahl och etatsrådet Rudolf Rothe. Mellan åren 1873 och 1895 var området inhägnat och endast tillgängligt dagtid.

Fontänen i planteringens mitt sattes ursprungligen upp på det numera försvunna Fisktorget vid Sankt Jörgens plats (ungefär mitt i korsningen Hälsovägen/Drottninggatan). Detta skedde år 1879. Den flyttades 1896 till Krookska planteringen och kom på sin nuvarande plats vid Stadsbiblioteket 1954. Fontänen är tillverkad av Bolinders verkstäder i Stockholm. I parken finns även statyn ”Bröderna” utförd av John Börjeson (1835–1910) år 1892. Den sattes dock inte upp förrän 1934, i samband med att den skänktes till staden av John Bernström. Bland övriga offentliga konstverk i parken kan nämnas ”Fjärilseffekt” (1994) av Britt-Ingrid Persson (BIP) vid entrén från Järnvägsgatan/Trädgårdsgatan samt ”Urna” (1997) av Hedy Jolly-Dahlström.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *