C.G. Stewénius

Stewénius, Carl Gustaf Fredrick, Helsingborgs museers samlingar

Stewénius, Carl Gustaf Fredrick, 1835–1898, affärsman och dansk vicekonsul 1869, startade tillsammans med Nils Persson Helsingborgs Ångtegelbruk AB. På 1880-talet färdigställde S. tredje och sista etappen av det stora byggnadskomplex som blivit känt som Continentalpalatset (d.v.s. kvarteret Svea på JärnvägsgatanNorra KyrkogatanNorra StrandgatanMöllegränden). S. var under många år ledamot av stadsfullmäktige, byggnadsnämnden och andra kommunala organ. Han var engagerad i ett flertal bolagsstyrelser inom olika verksamhetsområden. S. och hans maka donerade 1873 det område av nuvarande Stadsparken, som ligger framför Konsul Perssons villa mellan Trädgårdsgatan och Thure Röings gata. S. har även donerat ett av de målade fönstren i Rådhuset, ritat av Gustaf Cederström.