Fjärilseffekt

Fjärilseffekt, patinerad brons, av Britt-Ingrid Persson (BIP), placerad vid Stadsparken 1994. Fotograf: Sven Olof Larsén.

”Vägen till boken” kallades den skulpturtävling som hölls i Helsingborg 1991. Den vände sig till kvinnliga konstnärer och målet var att smycka Stadsparkens nordvästra hörn. Konstverket betalades med medel ur Sparbanken i Helsingborgs fond för konstnärlig utsmyckning av offentlig byggnad. 64 bidrag inkom anonymt och konstnären Britt-Ingrid Persson (BIP), vann både första och andra pris och juryn bestod av tjänstemän i kommunen.

Konstnären själv beskriver konstverket så här: ”Fjärilseffekt talar man om i den nya fysiken. En nysning på Röda torg kan leda till en orkan i USA, säger man för att ge en bild av vad fjärilseffekten innebär, nämligen att en liten vardaglig förskjutning i ett mönster kan ha en oöverskådlig verkan. Många av oss har säkert haft lyckan att känna en sorts fjärilseffekt efter läsning av en bok som passat oss.” Skulpturen invigdes 1994 och är placerad vid Stadsparken.

FRÅN: I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[1]