Bröderna

Bröderna, bronsskulptur i Stadsparken av John Börjeson.

John Börjeson, utbildad och senare professor vid Konstakademien i Stockholm, var den mest anlitade monumentskulptören i Sverige under 1800-talets senare del. Skulpturen Bröderna är tillverkad 1892 och fram till 1933 ägdes den av direktör John Bernström, vd för Separator, som fått skulpturen i 50-årspresent. Samma år tillföll skulpturen Helsingborgs stad som gåva från Bernström, som ville ge något tillbaka till sin födelsestad Helsingborg. Hans önskemål var att skulpturen skulle ställas upp i en park och Estetiska nämnden fick i uppdrag att bestämma placeringen. Efter en rad provuppställningar bland annat vid Centralstationen och framför Vikingsberg, enades man om Stadsparkens östra del där den står också idag. Skulpturen invigdes 1934.

Bröderna i stadsparken. Foto: Carl Bagge

FRÅN: I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[1]