Hedy Jolly-Dahlström

Hedy Jolly-Dahlströms urna placerad i Stadsparken/Krookska planteringen i Helsingborg. Fotograf: Sofia Rydell
Hedy Jolly-Dahlströms urna i stadsparken. Fotograf Sven Olof Larsén.
Hedy Jolly-Dahlström (1933–2016) konstnär, född i Bonndorf, Tyskland. Hedy kom till Sverige 1958, där hon så småningom gifte sig och bosatte sig Sigtuna. Från 1994 var Hedy bosatt i Helsingborg. Hon studerade konst på Idun Lovéns Konstskola i tre år, 1975-77, och har även gått kurs i betongskulptur. Hon har fått flera stipendium bland annat från Idun Lovén, Sigtuna Kulturstipendium och från Svenska Konstnärers Förening 1993 på två månader i Italien. Hedy arbetade främst med skulpturer i olika material, teckning och collage. I sitt konstnärskap arbetade Hedy gärna med kroppen som utgångspunkt.

Hedy har gjort offentliga utsmyckningar i Sigtuna, Märsta, Uppsala och Stockholm. I Helsingborgs offentliga konst är hon representerad med ”Urna”. Konstverket är tillverkat i betong och målad i rödbrun färg. Hedy skänkte urnan till staden 1989 och den placerades i Stadsparken nära Stadsbiblioteket. Det finns ytterligare tre liknande verk av henne runt om i Sverige. I Stockholm på Karlavägen/Banérgatan finns en urna i brons och i Sigtuna en liknande tillverkad i sandsten. Hedy beskriver urnan som urformen och en fjärde urna, en blå betongurna, var fram till efter konstnärens död placerad vid ingången till konstnärens ateljé och bostad på Torngatan 1. Denna urna har även varit utställd på Sofiero i utställning ”Betong i slottsmiljö”.
TK

Källor:
Konstnärslexikonett Amanda
Hedy Jolly-Dahlströms hemsida