Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan, hette ursprungligen Norra Trädgårdsgatan (den Södra heter i dag Thure Röings gata). Den tillkom på 1870-talet då gatans norra sida började bebyggas och Stadsparken (Krookska planteringen) anläggas.