Adolf Bock

Bock, Adolf, 1890–1968, tyskfödd målare, professor. Bock var mest känd för sina marina målningar, de flesta i tempera, akvarell eller lasyr. Under andra världskriget tjänstgjorde han som marinmålare i tyska flottan och kom vid krigsslutet 1945 till Helsingborg, där han var bosatt fram till sin död.