Öresund

Öresund, sundets smalaste del finns vid Helsingborg – Helsingör, ca 3,5 km. Vattendjupet är omkring 30 meter. Ytvattnets salthalt vid Helsingborg är ca 15 promille. Sundet utgör en av världens mest trafikerade farleder, med tät färjetrafik och ett hundratal fartyg som dagligen passerar på väg till eller från Östersjön. Förleden ”ör” kommer från det fornnordiska ”aurr” och betyder grus/sand, d.v.s. ett sund med flera örar eller bankar. Orter längs kusterna med denna namndel är t.ex. Helsingör och Skanör.