Vårutställningen

VårutställningenVikingsberg, ett sedan 1939 i princip årligen återkommande konstevenemang, som med stöd av Helsingborgs museum anordnades av Helsingborgs konstförening. Dit har konstnärer med anknytning till orten och landskapet inbjudits att sända in verk för bedömning och urval av en för varje gång särskilt vald fackkunnig jury. I samband med överflyttningen av museets konstverksamhet till Dunkers kulturhus upphörde vårutställningarna på Vikingsberg. Sedan Vikingsberg övertagits för privat galleriverksamhet återupptogs vårutställningen där 2005.