Pålsjö kyrkogård

De engelsk-kanadensiska krigsgravarna över omkomna flygplansbesättningar, vars plan störtat i regionen.
De engelsk-kanadensiska krigsgravarna över omkomna flygplansbesättningar, vars plan störtat i regionen.

Pålsjö kyrkogård, anlagd åren före första världskriget, sedan 20 hektar mark förvärvats 1908 av egendomen Pålsjö. Stadsträdgårdsmästare Oskar Henrik Landsberg svarade för kyrkogårdens utformning. Kapellet uppfördes efter ritningar av Alfred Hellerström (se Arkitektur) medan konstnärerna Hugo Gehlin och Ragnhild Schlyter svarade för en del utsmyckningar i detsamma. Pålsjö kyrkogård invigdes den 31 maj 1913 av kyrkoherde Claës Elis Johansson. I juli samma år köptes den första gravplatsen av Adolf Malm, vars hustru, Ida Kristina, blev den första att begravas där. Gravplatsen med sten står i den södra delen av kyrkogården. Klocktornet på kapellet tillkom 1954 efter ritningar av Gustaf Wilhelm Widmark (se Arkitektur) och invigdes den 10 januari detta år. År 1958 uppställdes en Påskpelare i sten med reliefer, utformad av samme Widmark.
Kvarlevor från olika, numera nedlagda, kyrkogårdar i Helsingborg har samlats i en gemensam grav på kyrkogården. Över denna restes 1966 en minnessten, krönt med en stadsbild i brons, också utförd av Widmark. Under andra världskriget anlades två lundar med soldatgravar över omkomna, en över engelska och kanadensiska flygare som störtade häromkring och en över tyska besättningsmän/soldater, från fartygsförlisningar i Öresund. Vidare finns en minnesplats och sten (1945-46) över polska medborgare som befriats från Hitlers koncentrationsläger och förts till vårt land men inte överlevt sviterna från de fasansfulla lägren. Pålsjö kyrkogård har en idyllisk prägel genom flera slutna rum och sommartid en lummig grönska. KEA