Hotell Helsingborg

Hotell Helsingborg, beläget omedelbart söder om Terrasstrapporna. Byggnaden är uppförd 1899–1900 av Skånes Enskilda Bank som bedrev bankverksamhet i bottenplanet, där den bevarade bankhallen var en täckt ljusgård med glastak. Under 1930-talet byggdes en del av byggnaden om till hotellverksamhet.