Gårdar och landerier

Gårdar och landerier, inom Helsingborgs centralort har i många fall gett namn åt bostadsområden, kvarter och gator. Delar av gårdsbyggnader finns även kvar inom vissa bostadsområden, nyttjade till allehanda verksamheter. Exempel på gårdar vars namn lever kvar i någon form är Adolfsberg, Annero, Bancogården (Bankogården), Berga (Berga kasern), Björka, Brohult (se Brohusen), Dalhem, Eneborg, Eskilsminne, Fredriksdal (Fredriksdals herrgård), Furutorp, Fältarp, Gustavslund, Kjellstorp (Kjellstorps barnhem), Liatorp, Ljusekulla, Långeberga (Långeberga industriområde), Miatorp, Närlunda, Pilshult, Pålsjö (Pålsjö slott), Ragnvalla, Rosengården, Skogstorp, Sofieberg, Tågabacken, Vasatorp, Väla och Västergård.