Sofieberg

Sofieberg, villaområde norr om Eskilsminne har sitt namn och ursprung från ett lantställe, Sofieberg, omfattande 60 tunnland fäladsmark, som 1865 inköptes av handlanden C. E. Hedström (se Hedströmska handelsgården), och 1866 uppförde huvudbyggnaden. Under 1960- och 70-talet exploaterades området för villa- och radhusbebyggelse. Invånarantal 2010 var 1 674.