Berga kasern

Berga kasern
Berga kasern

Berga kasern uppförd tillsammans med omgivande byggnader 1909–1912. [1] Det stora markområdet norr om Stattena hade dessförinnan tillhört Berga gård som givit namn åt området. I samband med militärens övertagande av Bergaområdet flyttade husarregementet från sina gamla kaserner vid den dåvarande södra stadsgränsen (som då blev till slakthus och Rönnowska skolan). Huvudbyggnaden invigdes den 14 maj 1912. För ritningarna stod arkitekten Erik Josephson. Militären hade då redan i flera år nyttjat området för sina övningar. Norr om huvudbyggnaden uppfördes fem stora stallbyggnader (idag delvis bevarade).
Öster om och parallellt med huvudbyggnaden låg ridhuset (rivet 1979) och söder om huvudbyggnaden låg ett marketenteri, en matsal, ett gymnastikhus och diverse ekonomibyggnader samt underofficersbostäder. Mellan 1912 och 1952 användes Berga av regementena K5, K2, P2 samt slutligen åter K2. Efter militärens flytt skapades ett fängelse i en del av huvudbyggnaden men sedan detta fått nya lokaler i nyuppförda byggnader öster om kasernen, stod huvudbyggnaden tom och förföll under några år. Först 1987–89 skedde en upprustning efter ritningar av Contekton. I dag är den gamla kasernen till stora delar omvandlad till ett modernt kontorshotell med restaurang. Se även Militärstaden och Husarmusiken. SG
I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton från Berga kasern, bland annat: [[2]]
LÄS MERA: Carl-Fredrik Follin med flera författare, ”Skånska kavalleriregementet 1928–1952” (1992).