Dalhem

Det stora bostadsområdet har namn efter en gård med samma namn
Det stora bostadsområdet har namn efter en gård med samma namn

Dalhem, bostadsområde i östra Hbg, har sitt namn efter Dalhems gård, som fortfarande finns kvar och används för bl.a. fritidsverksamhet. Det stora bostadsområdet bestående av både höghus- och småhusbebyggelse uppfördes åren 1971–75. Före den moderna bebyggelsen tillhörde Dalhem det vidsträckta Filbornaområdet. Se även Filborna by. Invånarantalet år 2005 var ca 4 530.