Fältarp

Fältarp, landeri som låg sydost om staden, uppfört 1866 av rådman Otto Christian Wåhlin (1814–1883). Överhovjägmästaren Johan Joachim Siöcrona (1796–1874) köpte landeriet 1871. Hans efterlevande barn sålde egendomen 1895 till Helsingborgs arbetarekommun som där anlade Folkets park, d.v.s. nuvarande Sundspärlan (Siöcronaparken). Se även Siöcrona (släkten).