Västergård

Västergård, bostads- och verksamhetsområde mellan Södra Hunnetorpsvägen, Österleden och Fältarpsvägen, som till största delen byggdes ut under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. I den sydöstra delen finns ett mindre verksamhetsområde.