404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 8 December, 2016

  Liatorp

  [caption id="" align="alignnone" width="886"] Liatorp, den herrgårdsliknande byggnaden låg vid nuvarande Ehrensvärdsgatan mitt emot järnvägsviadukten på Norr[/caption] Liatorp, villa på Norr som revs 1937 efter att den en gång uppförts 1864–65. Den byggdes för fröken Augusta Ehrensvärd och togs senare över av general Bror Cederström som med sin familj vistades där om somrarna. Liatorp såldes

 • 8 December, 2016

  Landeri

  Landeri, benämning på en ståndsmässig, bebyggd jordbruksegendom. I Helsingborg har funnits ett flertal landerier, varav flera namn lever kvar framför allt som stadsdelar. Exempel på landerier är Anneberg, Christinehall, (se Kristinehall), Emmhem, Eneborg, Fredriksdal, Furutorp,Fältarp, Gåsebäck (se Gåsebäcks industriområde), Hamilton House, Hildesdal, Kjellstorp (se Kjellstorps barnhem), Liatorp, Lugnet, Nyborg, Närlunda, Raahus, Sigridstorp, Sjötorp, Skogstorp, Sophieberg

 • 8 December, 2016

  Gårdar och landerier

  Gårdar och landerier, inom Helsingborgs centralort har i många fall gett namn åt bostadsområden, kvarter och gator. Delar av gårdsbyggnader finns även kvar inom vissa bostadsområden, nyttjade till allehanda verksamheter. Exempel på gårdar vars namn lever kvar i någon form är Adolfsberg, Annero, Bancogården (Bankogården), Berga (Berga kasern), Björka, Brohult (se Brohusen), Dalhem, Eneborg, Eskilsminne,