Landeri

Landeri, benämning på en ståndsmässig, bebyggd jordbruksegendom. I Helsingborg har funnits ett flertal landerier, varav flera namn lever kvar framför allt som stadsdelar. Exempel på landerier är Anneberg, Christinehall, (se Kristinehall), Emmhem, Eneborg, Fredriksdal, Furutorp,Fältarp, Gåsebäck (se Gåsebäcks industriområde), Hamilton House, Hildesdal, Kjellstorp (se Kjellstorps barnhem), Liatorp, Lugnet, Nyborg, Närlunda, Raahus, Sigridstorp, Sjötorp, Skogstorp, Sophieberg (se Sofieberg), Torpet, Tågaborg och Vikingsberg.