Anneberg

Anneberg, bostadsområde öster om Viskängen och söder om Wilson park, bestående huvudsakligen av småhus och villor från början av 1900-talet.

Bostadsbebyggelsen växte upp kring Anton Anderssons lantegendom som hade just detta namn. Anton Andersson blev känd för sin charkuterifabrik på gården. Kring sekelskiftet sålde han ut hustomter från sina stora jordegendomar. En stor del av den nu hundraåriga bebyggelsen är bevarad.