Nyborg

Nyborg, villa i Vikingsbergsparken nära Tågagatan/ Vikingsgatan. Den uppfördes 1852 av grevinnan Maria Sophia Barck och hennes dotter Louise efter köp av en del av den s.k. Lergrafvarelyckan. Här byggdes en korsvirkesvilla som därefter blivit ombyggd i flera olika omgångar. Fastigheten förvärvades 1875 av greve Lage Posse, 1896 av brukspatron Otto Ljungkvist. Den sistnämnde lät bland annat bygga till en våning, efter ritningar av Mauritz Frohm. År 1904 såldes Nyborg till grosshandlare Fredrik Hertz varefter den ännu bevarade byggnaden har kallats Hertzska villan. Den köptes av staden 1947 och har sedan dess inrymt bland annat Vikingsbergsskolan fram till 1961, därefter förskola, matbespisning m.m. Sedan 1994 är villan i privat ägo.