Norra hamnen

Det nya bostadsområdet som stod färdigt vid sekelskiftet 2000
Det nya bostadsområdet som stod färdigt vid sekelskiftet 2000

Norra hamnen, började anläggas år 1884 genom att en vågbrytare av stenkistor lades ut i Öresund på ca fyra meters djup, ca 250 meter från stranden. Genom indämning torrlades hamnområdet och hamnbassängen grävdes ut i torrhet till drygt sju meters djup. Schaktmassorna användes för att fylla upp kajområdena och vågbrytaren, som byggdes med en parapet mot havet och en bredd som möjliggjorde järnvägsspår och upplagsytor. Hamnen invigdes den 2 september 1891 av kung Oscar II även om hamnen inte färdigställdes förrän året därpå. Till invigningen gjordes en öppning mitt på vallen där en lucka öppnades och vattnet släpptes på. En kunglig läktare stod vid öppningsslussen. Några timmar efter invigningsceremonin brast fördämningarna och vattnet forsade in med sådan kraft att det bl.a. drog med sig de läktare som några timmar tidigare varit fyllda med folk. Som genom ett under skadades ingen, men de materiella skadorna blev omfattande. Det första tågfärjeläget togs i bruk följande år. Ångfärjestationen stod färdig år 1899. Verksamheten i hamnen kom att domineras av trafik och lagring av jordbruksprodukter som spannmål, foder och gödning. Under de första decennierna fanns här även stora kolupplag.

Detalj av programblad till invigningen 1891
Detalj av programblad till invigningen 1891
Detalj av programblad till invigningen 1891

Under 1970-talet och början av 1980-talet förvärvade staden fastigheterna i hamnområdet, varvid spannmåls- och foderverksamheten flyttades till Sydhamnen. Samtliga byggnader revs, flyttades eller byggdes om för att möjliggöra utbyggnaden av järnvägstunneln samt ny bebyggelse. Tågfärjetrafiken upphörde år 1991. Efter att de tre färjelägena hade rivits byggdes den nya Helsingörskajen med Bernadottetrappan, som invigdes år 2002. Planeringen av den nya bebyggelsen påbörjades i början av 1980-talet. Efter en arkitekttävling år 1985 och därefter flera olika planprogram beslöt kommunfullmäktige år 1995 att bygga bostadshusen efter en idé som tagits fram av Tegnestuen Vandkunsten i Köpenhamn. De 13 husen med drygt 300 lägenheter stod färdiga till utställningen H99 sommaren 1999. Dunkers kulturhus på den nedrivna Tullkammarens tomt invigdes år 2002.

Silobyggnaderna som sedermera fick lämna plats för ett nytt bostadsområde
Silobyggnaderna som sedermera fick lämna plats för ett nytt bostadsområde
Silobyggnaderna som sedermera fick lämna plats för ett nytt bostadsområde

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du fler foton på Norra hamnen, bl.a. [[1]]

Läs mer: Ole Reiter, ”Norra hamnen – hela processen” (1999).