Sydhamnen

Sydhamnen, invigd av kung Gustav VI Adolf den 28 augusti 1962. Hamnanläggningen var stadens största investering för ett speciellt ändamål. Se även Hamnanläggningar.

Kungligt lovtal; ”Sydhamnen har tillkommit i en lycklig tid. Vårt land står inför viktiga avgöranden angående den internationella handeln”, inledde kung Gustav VI Adolf sitt tal vid invigningen av Sydhamnen den 28 augusti 1962 och framhöll vidare Helsingborg med sitt läge vid det kanske starkast trafikerade sundet i hela världen. Kungen noterade vidare att hans farfarsfarfar Carl XIV Johan invigde den första egentliga hamnen 1832. ”Sedan dess har sjöfarten tagit jättekliv. I tontal räknat har fartygstrafiken tredubblats under bara de senaste femton åren. Sydhamnen nära nog fördubblar Helsingborgs hamns kapacitet”.