404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 8 December, 2016

  Bernadottetrappan

  [caption id="" align="alignnone" width="886"] Anlagd på kajen som tidigare användes som tågfärjeläge för DSB-färjorna[/caption] Bernadottetrappan, vid Helsingörskajen väster om Hamntorget. Trappan invigdes 2001 av greve Carl Johan Bernadotte, sonsonsonsonson till Jean Baptiste Bernadotte (sedermera Karl XIV Johan), som landsteg i närheten den 20 oktober 1810. Se även Bernadottemonumentet.

 • 9 December, 2016

  Norra hamnen

  [caption id="" align="alignnone" width="1831"] Det nya bostadsområdet som stod färdigt vid sekelskiftet 2000[/caption] Norra hamnen, började anläggas år 1884 genom att en vågbrytare av stenkistor lades ut i Öresund på ca fyra meters djup, ca 250 meter från stranden. Genom indämning torrlades hamnområdet och hamnbassängen grävdes ut i torrhet till drygt sju meters djup. Schaktmassorna

 • 8 December, 2016

  Bernadottemonumentet

  [caption id="" align="alignnone" width="1831"] Minnesmärket över den förste Bernadottens ankomst till Sverige har efter flera omflyttningar i och kring hamninloppet äntligen fått sin plats[/caption] Bernadottemonumentet, minnesmärke av gjutjärn, rest 1843 i Helsingborgs äldsta hamn till minne av Jean Baptiste Bernadottes ankomst till staden som svensk tronföljare 1810. Landstigningen ägde rum på en brygga av sten