Dunkers kulturhus

Dunkers kulturhus, sett från Kvickbrons västra ände

Dunkers kulturhus, en mötesplats för konst, musik, teater, dans, stads- och kulturhistoria och en del av Helsingborgs museer vid sidan av Kulturmagasinet och Fredriksdal – museer och trädgårdar. Se historik under Helsingborgs museum. Kulturhuset uppfördes 2001–02 med medel från Dunkers donationsfond och invigdes den 27 april 2002. Byggnaden är ritad av den danske arkitekten Kim Utzon, som inspirerats av läget mellan staden och havet. Fasaderna inåt staden har en mera sluten karaktär, medan de är betydligt öppnare ut mot Öresund. Dunkers kulturhus bedriver en omfattande programverksamhet och arrangerar årligen ett flertal utställningar, konserter och andra aktiviteter med både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt innehåll. Har också speciella program och aktiviteter för barn och unga, liksom en öppen kulturverksamhet i RumEtt. Ett faktarum med möjlighet att ta del av böcker, uppslagsverk, databaser och tidskrifter finns också, liksom butik och restaurang.
Musikskolan i Helsingborg har också sin verksamhet i kulturhusets med specialbyggda övnings- och ensemblerum. Skolan har ca 3 000 elever och en bred utbildning inom alla musikaliska genrer, där det även ingår att uppträda offentligt både i kulturhuset och på andra platser. Se även Musikliv. Dunkers kulturhus har årligen en genomströmning av drygt en halv miljon besökare, varav ca 114 000 tar del av utställningar och program.