Ångfärjestationen

Ångbåtstrafiken invigs 1892 av kung Christian IX av Danmark och kronprins Gustav, sedermera kung Gustav V av Sverige
Ångbåtstrafiken invigs 1892 av kung Christian IX av Danmark och kronprins Gustav, sedermera kung Gustav V av Sverige
  Bilkö från tiden efter andra världskriget då överfartskapaciteten var beroende av hur många järnvägsvagnar färjan skulle ta med
  Bilkö från tiden efter andra världskriget då överfartskapaciteten var beroende av hur många järnvägsvagnar färjan skulle ta med

Bilkö från tiden efter andra världskriget då överfartskapaciteten var beroende av hur många järnvägsvagnar färjan skulle ta med

Ångfärjestationen, uppförd av SJ år 1898 efter att Staten övertagit Skåne-Hallands järnvägsaktiebolag år 1895. Arkitekt för träbyggnaden var Folke Zettervall och den uppfördes av byggmästare A P Retzner. Byggnaden, som har bevarat delar av de ursprungliga nationalromantiska stildragen, avsågs vara en provisorisk stationsbyggnad för färje- och tågtrafiken. Den har byggts till flera gånger. Perrongtaken tillkom på 1930-talet. Funktionen som stationsbyggnad upphörde år 1991 när den nya terminalen (Knutpunkten) togs i bruk. Vid detta tillfälle övertog Helsingborgs stad äganderätten till fastigheten. I dag hyr bl.a. nöjesetablissemanget The Tivoli lokaler i byggnaden.