H99

Bomässan H99 som hölls i Helsingborg mellan den 16 juli och 29 augusti 1999, arrangerades av Svensk Bostadsmässa genom Svenska Boprojekt AB i samarbete med Helsingborgs stad och Helsingörs kommun. Kung Carl XVI Gustaf var utställningens beskyddare och hans syster, prinsessan Christina, fru Magnusson var ordförande i H99:s hederskommitté.

H99 var den tredje stora utställningen som hölls i Helsingborg. 1903 hölls Industri- och slöjdutställningen där Skånes näringslivs produktion inom skilda områden visades upp och 1955 hölls H55, en internationell bostads- och konstindustriutställning. På H99 visades svenskt boende upp tillsammans med arkitektur, design och teknik från 1990-talet samtidigt som man blickade mot framtiden.

Mässområdet sträckte sig från Kvickbron och Parapeten-piren i söder, via Norra hamnen och fram till Gröningen i norr.

I anslutning till H99 invigdes den då färdigställda bebyggelsen i Norra hamnen. Bostadshusen, som hade byggts av Helsingborgshem, HSB och Riksbyggen hade tillsammans 20 visningslägenheter i de 13 nya husen och dessa var ett av de mest populära inslagen på H99.

Besökarna kunde också ta del av andra boendeformer. Längts ut på Parapeten fanns Det lilla flyt(t)bara huset, ett femtontal hus mellan 10 och 30 kvm. Temat var Compact Living eller Bo smått – lev stort och i fokus stod kretsloppstänkande, nya material och nya inredningsmetoder.

I en paviljong vid Helsingörskajen presenterade för första gången IKEA och Skanska sitt gemensamma projekt BoKlok, där idén var att skapa ett bra boende till låg kostnad. IKEA ställde även ut sju modulhus om vardera 22 kvadratmeter. De var inredda av formgivare från Italien, Polen, Taiwan, Saudiarabien, Sverige, Danmark, Kanada och USA.

En flytande ö, som fungerande som bostad, skapad av Andreas Zittel, var ett samarbetsprojekt mellan Kulturbro 2000 i Köpenhamn och Bo01 i Malmö och låg växelvis en vecka i Helsingborg och en vecka i Helsingör. I Fors magasin, det före detta spannmåls- och fodermagasinet, visade Helsingborgs museum utställningen Tid som berättade om hur boendet hade utvecklats under 1900-talet.

Andra större inslag på H99 var IKEAs stora paviljong Hej med underavdelningar som Demografisk design, Leva med media och Leva med barn. I H99-paviljongen visades utställningen Möte – i framtidens region, som framförallt handlade om en serie byggnadsprojekt på ömse sidor sundet. I den återuppförda paviljongen från H55, ställdes 1950-talets klassiker mot 1990-talets industridesign i utställningen 5599.

H99 utsågs till nationellt millennieprojekt av svenska staten och besöktes av drygt 400 000 personer.

BW

Läs mer: ”H99 – minnen från en mässa”, ”Norra hamnen – en stadsdel blir till” av Kalle Lind, Arkitektur årgång 99 nr.2, nr.6 och Kulturmagasinets hemsida: länk