Handelsbanken

Handelsbanken (SHB) och dess föregångare i Helsingborg, Handelsbanken förvärvade år 1919 Bank AB Södra Sverige, som redan åren 1902-1904 hade uppfört ett ståtligt bankpalats på Stortorget 7, nuvarande Handelsbanken. Bankhuset hade ritats av arkitekt Alfred Hellerström. Handelsbanken planerade före förvärvet av Bank AB Södra Sverige ett nybygge på den tomt där Hotell Munthe tidigare legat. Som arkitekt anlitades Ernst Stenhammar från Stockholm. Efter fusionen år 1919 skrinlade man byggandet av det nya bankpalatset, som i stället blev ett storhotell, Grand Hotel, färdigställt 1923–1926.

År 1990 förvärvade Handelsbanken Skånska Banken, som drivit bankrörelse i det s.k. Flyborgska huset i hörnet Stortorget/Norra Strandgatan. Ursprungligen drevs bankverksamheten i denna fastighet av Sydsvenska Kredit AB. SHB har i dag, förutom kontoret på Stortorget, två kontor i staden, Handelsbanken Norr på Stattena och handelsbanken Söder i hörnet Södergatan/ Gasverksgatan. Handelsbanken sålde 1997 sin fastighet på Stortorget till Wasakronan.