Grand Hotel

Grand Hotel. Exteriören är i stort sett oförändrad genom åren, interiört har dock mycket ändrats
Grand Hotel. Exteriören är i stort sett oförändrad genom åren, interiört har dock mycket ändrats
Grand Hotel. Exteriören är i stort sett oförändrad genom åren, interiört har dock mycket ändrats

Grand Hotel, beläget vid Stortorgets södra sida, har sedan tillkomsten (invigt 8 mars 1926) varit ett av stadens representativa hotell och restauranger. Fram till 1980, då en stor invändig ombyggnad företogs var hotellets stora festvåning en känd festlokal vid många större tillställningar. Den elegant inredda restaurangen på bottenvåningen jämte ”Bakfickan” blev kända och uppskattade inte minst för sitt kök. Större delen av den ursprungliga matsalen på bottenvåningen har förvandlats till ett postmodernistiskt kafé i amerikansk stil och legendariska ”Bakfickan” har blivit butikslokal. Samtidigt förvandlades sällskapsutrymmena till hotellrum. Grand Hotel drevs under många år av Frans Johan Frölich, övertogs senare av Sven Bylander och därefter av Olle Bornefors.
Hotellbyggnaden är till det yttre i stort sett oförändrad sedan 1926. Fastigheten har en intressant och komplicerad byggnadshistoria. År 1917 köptes tomten, tidigare disponerad av Hotell Munthe, av AB Skånska Handelsbanken, som planerade att bygga ett stort bankpalats. Som arkitekt utsågs stockholmaren Ernst Stenhammar. Kort därefter uppfördes en mindre del av byggnaden, men sedan avstannade bygget av olika skäl. År 1919 gick de båda Handelsbankerna samman med Bank AB Södra Sverige, under namnet AB Svenska Handelsbanken. Eftersom Bank AB Södra Sverige redan hade ett ståtligt bankpalats på andra sidan torget, nuvarande Handelsbanken, skrinlades planerna på byggande av det nya bankpalatset. Vid samma tid rådde en skriande brist på hotell i Helsingborg, något som stadens styrande tänkte sig kunna lösa genom byggande av ett kombinerat konserthus och hotell. Innan detta bygge blev av löstes hotellbristen då det planerade bankpalatset omvandlades till Grand Hotel. I dag ingår hotellet i den internationella Clarionkedjan.