Hotell Munthe

Hotell Munthe. Interiör från svunna dagar
Hotell Munthe. Interiör från svunna dagar

Hotell Munthe, hotell vid Stortorget. Huset uppfördes 1753–58 av gästgivaren Andreas Johan Ehnbom, som 1786 överlät på Nils Wiliamsson Vred, vilken i sin tur 1799 överlät det på Anders Munthe, (1771–1846), som drev det fram till sin död 1846. Munthe hade 1799 erhållit burskap på handel och bodrörelse samt hade rättighet att bedriva gästgiveri och traktörsnäring. Han hörde också till de borgare som flitigt togs i anspråk för kommunala uppdrag. I mer än tjugo år var han således ledamot av Borgerskapets äldste, därav två år som vice ordförande. Huset byggdes på till två våningar år 1806 och revs 1917 sedan fastigheten inköpts av Bankaktiebolaget Södra Sverige i syfte att här uppföra ett bankpalats. Tomten låg obebyggd fram till år 1924 då ett bankhus började uppföras efter ritningar av Ernst Stenhammar. Innan det var klart hade emellertid planerna ändrats eftersom banken uppgick i Svenska Handelsbanken och behovet av en så stor byggnad inte längre fanns. Huset omändrades till hotell, Grand Hotel, vilket öppnades 1926. Se även Gästgiverier. SG