404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 10 December, 2016

  Stortorget

  Stortorget, tillkom på begäran av de styrande i staden år 1693 efter Rutger von Aschebergs utstakning den 23 januari samma år, som ersättning till det tidigare försvunna axeltorg. Torget stod emellertid inte klart förrän någon gång mellan åren 1706 och 1709, bl.a. beroende på att oenighet rådde mellan generalguvernören Rutger von Ascheberg och magistraten om

 • 25 October, 2022

  Béenska huset

  Béenska huset är ett mindre bostadshus från 1758 som ursprungligen låg på Norra Storgatan i Helsingborg. Det flyttades till Fredriksdal i slutet av 1960-talet.   Byggnadens placering i staden Béenska gården låg i kvarteret Magnus Stenbock på tomt nr 53, fastighetsbeteckning Magnus Stenbock 2. Adressen var Norra Storgatan 15-17, ungefär där det idag ligger en

 • 5 April, 2022

  Strömgrändsgården

  Strömgrändsgården är en handels- och hantverksgård som ursprungligen stod i kvarteret Strömkarlen mellan Norra Storgatan, Strömgränden och Kullagatan. På 1960-talet flyttades den till friluftsmuseet på Fredriksdal.   Byggnadens ursprung Strömgrändsgården är en triangulär anläggning som egentligen består av tre byggnader, vars sammanbyggda karaktär skapar en innergård. De äldsta delarna av byggnaden är från 1740-talet, då