Tuppen

”Tuppen”, i VikingsbergsparkenTuppen, skulptur i svetsat rostfritt stål av Palle Pernevi, placerad i Vikingsbergsparken 1969.
Tuppen skapade på sin tid stora rubriker i tidningarna och var upphovet till ett stort bråk mellan konstnären och Malmö stad. Anledningen till kontroversen var att Palle Pernevi 1964 vann en utsmyckningstävling utlyst av Malmö stad.
Under ärendets gång genom den kommunala remissbehandlingen protesterade emellertid plötsligt gatunämnden och skrev i ett utlåtande: ”Gatunämnden, som icke kunnat underlåta att uttala, att den icke känner sig övertygad om att verket har sådana förtjänster att den bör sättas upp i den föreslagna miljön.” Drätselkammaren blev då villrådig och bordlade ärendet.
Konstnären reagerade kraftigt, han hade ju faktiskt enligt konstens alla regler vunnit tävlingen. Han skrev till Drätselkammaren i Malmö: ”Med anledning av den ytterst egendomliga behandling som mitt ärende fått av kommunen vill jag härmed meddela att jag inte vill komma ifråga för nämnda uppdrag eller för något annat till Malmö stad.” Trots detta tyckte inte alla att något fel begåtts när Malmö stad valde bort skulpturen. En insändare i Sydsvenskan från 1964 menade att: ”Sedan jag sett en bild av Tuppen kan jag inte utan att giva gatunämnden en eloge för deras sunda omdöme att förskona vår vackra stad för ett sådant konstverk.”
1965 erbjöd emellertid Helsingborgs stad sig att köpa skulpturen av Helsingborgsfödde Pernevi till en kostnad av 80 000 kronor. Kanske ville staden med detta visa att man var mer öppen inför nya kulturella uttryck än Malmö. Avtal mellan konstnären och staden skrevs.
När skulpturen var färdig 1968 började frågan om den lämpligaste placeringen diskuteras och för att försäkra sig om att man valde rätt, tillverkades verket i full skala i masonit. Masonittuppen åkte sedan runt i staden tillsammans med Estetiska nämnden och konstnären för att avgöra var den passade bäst. De föreslagna platserna var Margaretaplatsen, Strandvägen, Vikingsbergsparken, Slottshagen, Viskängen, Högastensskolan och Råådalen. Valet föll till slut på Vikingsbergsparken, där skulpturen fick rymd omkring sig och kunde avteckna sig mot en fri horisont. Verket invigdes den 9 maj 1969.
Från: ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[1]