Strandvägen

Strandvägen, populärt promenadstråk mellan Fria bad och Pålsjöbaden. Inledningsvis byggdes den nuvarande muren utmed Öresund redan år 1919 men utfyllnaden till gatumark blev inte klar så att vägen kunde öppnas förrän 1935. Utfyllnadsarbetet försvårades och fördröjdes genom att stormar allt som oftast spolade fyllnadsmassor ut i sundet varför muren tidvis kom att ligga fritt ute i vattnet.