Margaretaplatsen

Margaretaplatsen, en oas på Norr

Margaretaplatsen, tillhörde i början av seklet Hälsingborgs Tomt AB. Företaget ägdes av konsulerna Nils Persson och C.G. Stewénius. Marken inköptes av staden för anläggande av en park. Platsen användes under första världskriget och fram till 1920 till koloniområde. Anläggningen till minne av kronprinsessan Margareta (1882–1920) i parkens östra del och platsen i övrigt utfördes efter ritningar av Peder Clason. Viss bearbetning utfördes av stadsträdgårdsmästare Oskar Henrik Landsberg. Porträttmedaljongen av kronprinsessan är utförd av Carl Milles och sattes upp 1924 då kronprinsen på midsommarafton förrättade invigningen.