Högastensskolan

Högastensskolan, vid Elektrogatan, togs i bruk 1965. Här finns elever från förskola till och med årskurs 9.