Taxi

Stationen på Hamntorget, anknytning 407. Bilen är en Minerva modell 1914
Stationen på Hamntorget, anknytning 407. Bilen är en Minerva modell 1914

Taxi, började i Helsingborg kring sekelskiftet 1900, men kallades då droska (droska, ryska = vagn med fyra hjul). Historiskt kan sägas att dagens Taxi utgör en fortsättning på den i landet flerhundraåriga skjutsverksamheten. När den nya formen av personbefordran inleddes i Helsingborg omkring 1900 fanns två aktörer. Vid Centralstationen höll åkarna med hästdroskor och på Hamntorget höll AB Taxameter med bilar och hästskjutsar. Sistnämnda bolag hade garage och kontor i ridhuset (se även Ridhus) vid Fågelsångsgatan.
Omkring 1915 hade flera aktörer tillkommit, nu benämnda Automobilstationer. Vid Centralstationen höll O.W. Bohlins bilar och på Hamntorget fanns Nya Hyrkuskverket vars garage och kontor låg på Möllegränden. Detta sistnämnda som var det största, med tio bilar, hade redan då det telefonnummer, som kom att bli signifikativt för taxiåkandet under lång tid framöver, nämligen 407. Man beställde helt enkelt en Fyra noll sjua för att åka taxi. På Stortorget höll S.M. Nilssons bilar och på Drottninggatan 53 fanns S. Winckler-Rathlevs fordon och omkring 1919 tillkom Bilbolaget på Kronborgsgatan 1. Taxistationer fanns dessutom på Karlsgatan, Wetterlingska tomten, Eskilsminne, Raus plantering och Råå. År 1921 bildades Helsingborgs Droskägareförening som samlade de olika aktörerna. Flera nya tillkom också vid den här tiden. Nya Bilstationen på Carl Krooks gata 6, Nya Bilverket, Södergatan 117, Wahlén & Fristedt, Södergatan 58, Veberg & Bengtsson, Furutorpsgatan 42, John Nilsson, Södra Storgatan 41, O. Nilsson, Västerviksgatan 7 och Bilcentralen, Bergaliden 2. Den sistnämnda var nya namnet på f.d. Nya Hyrkuskverket och hade kvar telefonnumret 407. Deras bilar, ett 25-tal, höll på Hamntorget. På 1930-talet tillkom bl.a. Råå Hotells bilstation, Gunnar Hansson, Palmgatan och C. Svensson, Råå. År 1930 hade föreningen trettio bilar. Ett 15-tal taxihållplatser med direkttelefon för såväl kunder som chaufförer ordnades på olika ställen i staden.
På Hamntorget uppförde föreningen en kiosk med telefonväxel (namnanrop 407), personal- och sovrum, men 1935 togs kiosken bort eftersom kommunen ansåg den som missprydande. Växeln flyttades då till Kullagatan 6, senare 8–10. En källarlokal på Hamntorget 5 hyrdes samtidigt till personalrum. År 1948 blev adressen Drottninggatan 1 för såväl växel som kontor. Det internationellt använda namnet Taxi började användas omkring 1940 i Helsingborg. Kommunikationsradio i bilarna infördes 1955 i samband med H55– utställningen. Antalet taxibilar hade under åren utökats till ett 90-tal. År 1966 bildades ett servicebolag för inköp av fordon, reservdelar, drivmedel m.m. Samma år ändrades Svenska Droskägareförbundets namn till Svenska Taxiförbundet. Under 1970-talet fick Taxi Helsingborg tillstånd till budkörning och även telegramutkörning för Televerket. Skolskjutsar, sjuktransporter, färdtjänst och företagstaxi är numera en viktig samhällsfunktion som sköts av Taxi. Reklam på bilarna har under senare år tillkommit för att ge intäkter åt Taxi Helsingborg.
1982 förvärvade föreningen en fastighet på Bergavägen 9 där växel, kontor, sammanträdeslokal, garage och tvätthall inrättats. I maj 1989 infördes datorer i bilarna, vilka efterhand förnyats med GPS-systemet som gör att växeln på Berga via datoriserade kartor kan se var alla bilarna befinner sig. Myndigheterna har på senare tid gett Taxi Helsingborg tillstånd att förse bilarna med övervakningskameror. Den 1 juli 1990 upphörde taximonopolet med fri prissättning och möjlighet för vem som helst att söka taxitillstånd. Ett ganska stort antal nya taxiföretag har därefter etablerats. S.k. svarttaxi är ett problem för såväl Taxi Helsingborg som övriga legala aktörer. KEA

I museisamlingarna finns fler foton med koppling till taxi, se t ex. : [1].