404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 8 December, 2016

  Centralstationen

  [caption id="" align="alignnone" width="2008"] Centralstationen var belägen på Järnvägsgatan mittför Trädgårdsgatan.[/caption] Centralstationen, stadens första järnvägsstation uppfördes efter fasadritningar av domkyrkoarkitekten i Lund Helgo Zettervall. Övriga ritningar till byggnaden upprättades av ingenjörerna Nils Fredrik Frykholm och Julius Frosell. Byggmästare var B. Lundgren. Stationen var uppförd i två våningar med förhöjt mittparti. Spåren och perrongerna väster om

 • 11 December, 2016

  Taxi

  [caption id="" align="alignnone" width="1416"] Stationen på Hamntorget, anknytning 407. Bilen är en Minerva modell 1914[/caption] Taxi, började i Helsingborg kring sekelskiftet 1900, men kallades då droska (droska, ryska = vagn med fyra hjul). Historiskt kan sägas att dagens Taxi utgör en fortsättning på den i landet flerhundraåriga skjutsverksamheten. När den nya formen av personbefordran inleddes

 • 8 December, 2016

  Järnvägar

    [caption id="attachment-655" align="alignleft" width="350"] En syn som försvann efter tillkomsten av tågtunneln under centrala Helsingborg. Då försvann också stationskarlen med sin röda flagga som lotsade godstågen mellan de norra och södra bangårdarna. Han ansågs vara ”Helsingborgs mest anonyme kändis”. Foto Börje Nylander[/caption] Järnvägar. Stadens första järnvägsanslutning utgjordes av förbindelsen till den södra stambanan i