404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 8 December, 2016

  H55

  [caption id="" align="alignnone" width="1831"] H55. Från utställningsområdet på parapeten. Helsingborgs museers samlingar[/caption] H55, eg. Helsingborgsutställningen H55, internationell bostads- och konstindustriutställning sommaren 1955 (pågick 10 juni–28 augusti). H55 var det första stora utställningsarrangemanget i Helsingborg sedan Industri- och slöjdutställningen 1903, den första i raden av berömda utställningar i Helsingborg. H55 arrangerades av staden och Svenska Slöjdföreningen

 • 11 December, 2016

  Utställningar

  Utställningar, se Industri- och slöjdutställningen 1903, H55 och H99.

 • 11 December, 2016

  Taxi

  [caption id="" align="alignnone" width="1416"] Stationen på Hamntorget, anknytning 407. Bilen är en Minerva modell 1914[/caption] Taxi, började i Helsingborg kring sekelskiftet 1900, men kallades då droska (droska, ryska = vagn med fyra hjul). Historiskt kan sägas att dagens Taxi utgör en fortsättning på den i landet flerhundraåriga skjutsverksamheten. När den nya formen av personbefordran inleddes