Sankt Jörgens plats

Sankt Jörgens plats, med Sankt Jörgenspalatset
Sankt Jörgens plats, med Sankt Jörgenspalatset

Sankt Jörgens plats, ursprunget till platsen härleds till mitten av 1800-talet i samband med att Drottninggatan anlades. Då bildades en öppen plats mellan Kullagatan och den nyanlagda gatan. Här sålde de närboende fiskarna sina fångster och platsen kom därför under många år att kallas Fisktorget. Omedelbart öster om platsen startade ungefär samtidigt Niels Peter Jensen ett trädgårdsmästeri, den s.k. Jensens handelsträdgård, vilket drevs fram till dess att staden år 1899 köpte det i samband med att Hälsovägen skulle breddas. På det ursprungliga trädgårdsmästeriet anlades en plantering som år 1907 kom att döpas till Sankt Jörgens plats. Platsen fick detta namn eftersom man trodde att den medeltida Sankt Jörgens offerkälla varit belägen vid Hälsan. Senare forskning har dock visat att detta inte stämmer, se Vattenkällor. Väster om platsen, mellan de dåvarande alléerna längs Drottninggatan, anlades en fontän 1879 men den flyttades 1896 till Krookska planteringen (Stadsparken). Skulpturen ”Kattan” av Anders Olson placerades här men flyttades 1955 till Sofiakällan. Idag står skulpturen vid Furutorpsplatsen. Fontänen med bronsskulpturen ”Lekande ungdom” av Axel Wallenberg tillkom 1946. Den har även kallats ”Arildsfontänen” efter det namn konstnären själv använde. Framför Konserthuset står sedan slutet av 60-talet Christian Bergs skulptur ”Torso”.