Torso

Torso vid Konserthuset

Torso, granitskulptur av Christian Berg, placerad vid Helsingborgs konserthus 1961. För utsmyckning av platsen framför konserthuset föreslog Estetiska nämnden 1959 ett verk av skulptören Christian Berg. Skulpturen tillkom redan 1926, men höggs i monumentalform först 1957.
I Helsingborgs Dagblad kan man läsa följande uttalande: ”Min granitskulptur ’Torso’ som höggs 1957 vid ett norskt granitbrott har betydligt äldre anor än så, berättar Christian Berg. Det är nämligen min första verkliga friskulptur och kom till som en liten bronsstatyett i Paris 1926. Man har sagt mig att det också är den tidigaste abstrakta skulpturen i svensk konst – om man inte räknar några små reliefer som jag gjorde tidigare samma år – och jag tror att det är riktigt.” Skulpturen invigdes den 28 juni 1961 och blev både rosad och risad. Mest förargad var nog R.E. Bell, som i en upprörd insändare frågar hur Estetiska nämnden kan göra något så dumt som att slänga ut 70 000 kronor på en stenklump. Han erbjuder sig också att förmedla kontakt till en stenhuggare i Bohuslän som för en billigare penning kunde fylla hela S:t Jörgens plats med sten och till sist föreslår han även att Estetiska nämnden borde döpas om till ”Oestetiska nämnden”.

Från: ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[1]